ЦЕНИ И УСЛУГИ

ЦЕНИ

ОГЛЕД И ОФЕРТА

За да бъдем максимално коректни към всеки клиент и да предложим най-доброто решение за ремонт, трябва да реализираме оглед на обекта. ОГЛЕДИТЕ И ИЗГОТВЯНЕТО НА ОФЕРТИ СА БЕЗПЛАТНИ!

ЦЕНИ И ИЗПЪЛНЕНИЕ

Когато одобрите нашето предложение и направената оферта, можем да престъпим към изпълнение на ремонта. В офертата ще бъде описана точната цена и краен срок за реализиране на дейността!